Patrimoniu cultural

Vila Monteoru si Parcul dendrologic - Sarata Monteoru

Capela Monteoru - Sarata Monteoru

Mina de petrol - Sarata Monteoru

Ansamblul Baile Monteoru - Sarata-Monteoru

Conacul Dr. C. Angelescu - Stalpu

Conacul Sarateanu- Izvoru-Dulce

Biserica "Sf. Treime" - Izvoru-Dulce

Pivnita Brâncoveneasca - Izvoru-Dulce

Conacul Hariton - Sahateni